Jak přispíváme k životnímu prostředí?

V dnešní době se klimatické změny stávají stále naléhavějším tématem. Více lidí hledá způsoby, jak přispět k udržitelné budoucnosti. Jedním z těchto inovativních přístupů je carsharing. Tento trend se stal nejen moderní formou dopravy, ale také důležitým krokem k udržitelnějšímu způsobu cestování.

Podle nejnovějšího průzkumu STEM/MARK, naše služby využívá více než polovina Pražanů. Právě díky vám, našim zákazníkům, společně přispíváme k šetrnějšímu životnímu prostředí.

Místo nutnosti vlastnictví vozidla máte přístup k vozům, když jsou opravdu potřeba. To nejen snižuje množství automobilů na silnicích, ale také otevírá dveře ekologickým výhodám, na které se podíváme blíže.

Úspora paliva

Moderní technologie ve sdílených vozech umožňují efektivnější využití paliva. Naše hybridní vozy šetří palivo tím, že kombinují sílu tradičního spalovacího motoru a elektromotoru, což v konečném důsledku znamená méně paliva spotřebovaného na každou jízdu. Právě díky tomuto šetrnému způsobu zároveň přispíváme ke snížení emisí a závislosti na fosilních palivech.

Omezení výroby nových aut

Tradiční vlastnictví auta zahrnuje rychlou obměnu vozového parku. S carsharingem se mění paradigma – auta jsou využívána efektivněji a déle. To znamená méně nových vyrobených vozidel a zároveň méně starých vozidel končících na skládkách. Máme-li méně nových aut, je potřeba méně surovin a energie na jejich výrobu. Carsharing tak napomáhá udržitelné výrobě a šetření cenných zdrojů naší planety.

Parkování

Jeden z hlavních problémů v městských oblastech je nedostatek parkovacích míst. Carsharing řeší tento problém tím, že jedno vozidlo může být využíváno více lidmi během dne, což snižuje potřebu velkého parkovacího prostoru. Jelikož se v naší flotile jedná o hybridní auta, lze je parkovat na všech rezidenčních zónách.

Ekologické městské plánování

Carsharing zároveň podporuje proměnu městského plánování. Více prostoru pro parky, cyklostezky a zelené plochy znamená příjemnější a zdravější prostředí pro všechny obyvatele.